AOV verzekering ASR

AOV offerte zonder advies

AOV offerte volledig advies

AOV vergelijken en afsluiten

AOV vergelijken en al vanaf €149,00 een verzekering afsluiten | binnen 24 uur ontvangt u een offerte voor een AOV verzekering naar uw keuze.

AOV vergelijken en afsluiten bij AOVzonderprovisie.nl en veel op uw premie besparen!

Wanneer wij voor u een AOV vergelijken doen we dat met alle AOV verzekeraars.  Wij zoeken altijd naar de aanbieding die het beste bij u past. Zo vergelijken wij bij een offerteaanvraag de beste verzekeraars met elkaar. Wij brengen een offerte AOV verzekering zonder advies (execution only) of een  AOV verzekering volledig advies. Het is ook mogelijk om via AOVzonderprovisie.nl rechtstreeks bij ASR een  AOV verzekering te sluiten. U bent dan in 5 stappen  bij ASR verzekerd maar u blijft gebruik maken van onze service.

De advieskosten die wij in rekening brengen behoren tot de laagste in de markt. AOVzonderprovisie.nl brengt de kosten pas in rekening nadat u de polis heeft ontvangen. Dus geen kosten vooraf!

AOV verzekering execution only|AOV verzekering zonder advies

Bent u op de hoogte van de mogelijkheden en weet u zeker wat u doet? Dan kunt u een aov verzekering op basis van execution only overwegen. U krijgt hierbij geen advies van een adviseur. U geeft zelf aan op basis waarvan wij een offerte aov verzekering moeten maken en u sluit dus zonder hulp een aov verzekering via ons af.

LET OP: Kies bij het afsluiten van een AOV verzekering op basis van execution only voor de juiste eindleeftijd, zodat die aansluit bij uw pensioen. Voorkom dat er bij arbeidsongeschiktheid een financieel gat ontstaat.

Ook bij execution only is het natuurlijk mogelijk om vragen te stellen wanneer dingen niet duidelijk zijn.

Wanneer u kiest voor een aov verzekering zonder advies, zijn de kosten normaal gesproken lager dan bij een aov verzekering met advies. Een aov verzekering met advies brengt wat meer werk met zich mee en  moet ook een klantprofiel worden ingevuld. Door middel van een klantprofiel gaan wij wat dieper in op uw situatie.

Kennis en ervaringstoets

Wanneer u kiest voor een aov verzekering op basis van execution only, dient een kennis en ervaringstoets te worden ingevuld. Hiermee wordt bepaald of u in staat bent om zonder advies een financieel product af te sluiten. Een aov verzekering valt onder het provisieverbod. Net zoals bijvoorbeeld een hypotheekaanvraag of pensioenaanvulling. Een kennis en ervaringstoets is voor deze producten verplicht.

De kennis en ervaringstoets is om te kijken of je voldoende bewust bent van de risico’s en de gevolgen voor je eigen financiële situatie. Een kennis en ervaringstoets kan verschillen per financieel dienstverlener. Wanneer u niet slaagt voor de toets kunt u er toch zelf voor kiezen om een aov verzekering via AOVzonderprpovisie.nl af te sluiten.

Overweegt u om een aov verzekering op basis van execution only af te sluiten en heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Sluit nieuwe AOV af en krijg opnieuw 3 jaar lang korting

Heeft u in het verleden al eens een AOV verzekering afgesloten? Dan was dat destijds ongetwijfeld een goede keuze. Maar inmiddels hebben veel verzekeraars hun voorwaarden aangepast en de premie verhoogd.

Door een nieuwe aov verzekering te sluiten ontvangt u opnieuw een aanvangskorting. Deze is het eerste jaar 30%, het tweede jaar 20% en het derde jaar 10%.
Door een nieuwe AOV verzekering af te sluiten kunt u dus veel premie besparen. 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering AOV verplicht voor ZZP

Ben je ZZP’er, dan moet je je rond 2024 verplicht gaan verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. De vakbonden en het kabinet hebben hierover overeenstemming bereikt.

Maar een aov verzekering bij een verzekeraar heeft een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van de verplichte aov verzekering…. LEES MEER

AOV vergelijken bij de beste Verzekeraars

Wij kunnen uw AOV vergelijken op basis van uw persoonlijke wensen. Daarom hebben we gekozen voor de beste verzekeraars in de markt. Maar wilt u toch een AOV verzekering met een andere verzekeraar, geef dit dan aan in het offerteformuluer.

AOV vergelijken AOV vergelijken AOV vergelijken AOV vergelijken AOV vergelijken AOV vergelijken AOV vergelijken

Heeft u vragen of wilt u een offerte op maat, neem dan contact met ons op!AOVzonderprovisie.nl is onderdeel van Hanzestedenbedrijfsverzekeringen.

Vrijwillige verzekering UWV

De vrijwillige verzekering UWV is voor personen die door verzekeraars worden geweigerd op medische gronden.

Vrijwillige verzekering UWV voor ondernemers
Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is eigenlijk voor elke ondernemer vanzelfsprekend. Maar de situatie kan zich voordoen dat de verzekeraar uw AOV verzekering afwijst op medische gronden. De verzekering zou uw AOV verzekering wellicht hooguit accepteren met een toeslag op de premie. Dan heeft altijd nog de mogelijkheid een vrijwillige AOV verzekering af te sluiten bij het UWV. Bent u vanuit een loondienstverband of uitkeringssituatie (WW, WIA of Wajong) gestart? Kijk dan hier voor meer informatie!

PAS OP! U moet de verzekering afsluiten binnen dertien weken, nadat de verplichte werknemersverzekering via het werk of uitkering is gestopt.

Houd deze termijn goed in de gaten, want na dertien weken kunt u niet meer bij het UWV terecht.

Voordelen:

  • De premie is aftrekbaar van de belasting
  • Er worden geen polis- of administratiekosten berekend
  • Accepteren zonder keuring
  • Bij uitkering vervalt de premiebetaling
  • U kunt de verzekering op ieder moment opzeggen

Wilt u meer weten over de kosten of voorwaarden? Of heeft u vragen en wilt u een offerte op maat, neem dan contact met ons op!
AOVzonderprovisie.nl is onderdeel van Hanzestedenbedrijfsverzekeringen.

AOV verzekering ZZP

AOV verzekering ZZP | Veel ZZP’ers sluiten een AOV verzekering ZZP af op basis van execution only. Dat scheelt veel geld!

AOV verzekering ZZP

AOV verzekering ZZP  de beste verzekering op basis van execution only
Als ZZP’er bent u prima in staat om zelf een keuze te maken uit de verschillende AOV aanbieders in de markt. Dat betekent dat u uw voorwerk al heeft gedaan. Het enige wat u dan nog hoeft te doen is: het offerteformulier execution only invullen en eventueel de polis afsluiten.
U kiest dus zelf de eindleeftijd, het verzekerde bedrag, eigen risico, enzovoort.
Bij execution only gaan we ervan uit dat u op de hoogte bent en goed voor uzelf kunt bepalen waaraan uw aov verzekering moet voldoen. De wet stelt echter dat u, naast het offerteformulier ook een kennistoets moet afleggen. Daarnaast willen we graag weten of het voor u duidelijk is wat execution only precies inhoudt. Wij moeten u dan ook vragen hiervoor een verklaring te ondertekenen.

Twijfelt u of execution only wel of niet voor u geschikt is, dan kunt u bij ons natuurlijk ook een offerte aanvragen op basis van een volledig advies.

Ga naar de home pagina van deze site en bepaal op welke basis u een offerte wenst te ontvangen. U ontvangt binnen 24 uur een aanbieding op maat. Wij helpen u graag!

Werkzaamheden AOV verzekering ZZP
Of u de verzekering nu sluit op basis van execution only of volledig advies, de werkzaamheden die wij verrichten na het afsluiten van de AOV Verzekering zijn precies hetzelfde. Zo bieden wij ondersteuning bij arbeidsongeschiktheid en kunt u altijd bij ons terecht met vragen. Daarnaast inventariseren wij één keer per jaar of er iets veranderd is wat van invloed kan zijn op uw AOV verzekering. De meeste AOV verzekeringen hebben een contract termijn van 3 jaar en kunt u daarna de verzekering opzeggen. Wij attenderen u hierop. De eerste drie jaren ontvangt u een commerciële starters korting. Door over te stappen naar een andere verzekeraar krijgt u dus weer drie jaar lang starters korting. Deze bedraagt bij de meeste verzekeraars 30% het eerste jaar, 20% het tweede jaar en 10% het derde jaar. Of dit voor iedereen een juiste keuze is, is maar de vraag. Wij gaan dit in ieder geval wel voor u bekijken.

Heeft u vragen of wilt u een offerte op maat, neem dan contact met ons op!
AOVzonderprovisie.nl is onderdeel van Hanzestedenbedrijfsverzekeringen.

AOV Verzekering voor ondernemer te duur?

AOV Verzekering voor ondernemer te duur?

peterEen veel gehoorde kreet bij ondernemers is dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering te duur is. Dit is maar ten dele waar. Ben jij ondernemer in bijvoorbeeld een “lichte” beroepsklasse? Zoals bijvoorbeeld de accountant, interimmanager, projectmanager enzovoort. Dan betaal je relatief minder premie als bij de zogenaamde “zwaardere” beroepsklasse. Met zwaardere beroepsklasse wordt bedoeld de stukadoor, timmerman, ijzervlechter. Uit oogpunt van de verzekeraar is dit begrijpelijk. Bij de zwaardere beroepen is de kans groter dat u eerder arbeidsongeschikt raakt dan bij de lichtere beroepen. U betaalt niet alleen meer premie, maar wordt ook gekort in de mogelijkheden. Vaak wordt de maximale eindleeftijd ingekort naar bijvoorbeeld 60 jaar of zelfs 55 jaar. De verzekeraar heeft geen acceptatieplicht. Zo is het systeem nu eenmaal ingericht in Nederland.

Daarnaast komt de leeftijd waarop u AOW ontvangt steeds verder te liggen. Probleem dus. Wat gebeurt er als u arbeidsongeschikt wordt na uw zestigste jaar? Heeft u al voldoende buffer opgebouwd om deze periode te overbruggen? De meesten niet.

Probleem is dat u als ondernemer geen sociaal vangnet heeft. Ja, u krijgt uiteindelijk bijstand wanneer u daar recht op heeft. Maar wel nadat u uw eigen huis “opgegeten” heeft. Ook wordt er gekeken naar de partner. Hoeveel verdient hij/zij eigenlijk? Dus er moet wel wat gebeuren.

Kom ik op mijn vraag terug: Is een AOV verzekering voor een ondernemer te duur? Toch wel voor met name de zwaardere beroepen. Even een vergelijking: Een interimmanager met een verzekerd bedrag van 60.000 euro betaalt ongeveer 2.700 euro per jaar en een timmerman met een verzekerd bedrag van 35.000 betaalt rond de 5.000 per jaar. Even afhankelijk welke keuzes er worden gemaakt.

Hier ligt nu net het probleem. Nogmaals, vanuit de verzekeraars te begrijpen. Maar mijn ervaring is dat een interimmanager meer verdient dan de timmerman en het dus makkelijker is voor de interimmanager om een Arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Blijkt ook wel, want in deze categorie heeft 75% een AOV Verzekering gesloten en in de zwaardere categorieën 35%. Hier ligt dus een probleem wat ook door verschillende instanties erkend wordt. Sterker nog: als hier niets aan veranderd is de kans groot dat de overheid ingrijpt. Inmiddels zijn hier meerdere politieke partijen mee bezig.

Maar wat is de oplossing dan? Het blijkt dat ZZP’ers helemaal niet willen dat de overheid ingrijpt. Uit onderzoek blijkt dat ZZP’ers zelf wel bepalen of zij een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten of niet. Op een congres heb ik geopperd om de premies voor de verschillende beroepsklassen meer gelijk te trekken. Zo wordt een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor iedereen meer bereikbaar en los je een groot sociaal probleem op. Of de verzekeraars het met mij eens zijn? Ben er bang voor. Het is commercieel interessanter om een interimmanager te verzekeren dan een timmerman. Leuke klus voor het Verbond van Verzekeraars.

Heb ik het nog niet eens gehad over chronisch zieken die graag ondernemer willen worden en niet worden geaccepteerd op een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering. Leuk onderwerp voor mijn volgende blog.

AOV Verzekering ZZP op basis van Execution Only of volledig advies

Binnen de verzekeringswereld is er steeds meer discussie over het wel of niet geven van advies bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Oftewel een AOV Verzekering sluiten op basis van execution only of op basis van een volledig advies. Daarin zie je een tweedeling ontstaan. Traditionele tussenpersonen kiezen veelal voor een volledig advies en internetaanbieders gaan steeds meer over op execution only.

Wij hebben inmiddels een aantal congressen bezocht, georganiseerd door verzekeraars waarin dit onderwerp centraal stond. Deze congressen worden veelal bezocht door meer traditionele tussenpersonen, die bij de klant op bezoek gaan en een volledige analyse voor de klant maken met de daarbij behorende nota. Niets mis mee. Tussenpersonen die via websites hun producten aanbieden, komen hier ook wel, maar deze zijn in de minderheid, gewoon omdat er minder aanbieders zijn.

De traditionele tussenpersoon staat op het standpunt dat een klant advies nodig heeft omdat hij/zij zelf geen verstand heeft van AOV Verzekeringen of in ieder geval onvoldoende overzicht. Daar horen één of meerdere bezoeken bij. Daar komen we dus bij de kern van mijn blog. Op de eerdere genoemde congressen wordt het aanbieden van AOV Verzekeringen op basis van execution only zwaar afgekeurd. Oftewel “het moet verboden worden”. Woorden geciteerd van een door verzekeraar ingehuurde professionele bangmaker zal ik maar zeggen. Eigenlijk zou er alleen maar op basis van volledig advies AOV Verzekeringen aangeboden mogen worden.

Wij van Hanzesteden Bedrijfsverzekeringen hebben daar een andere mening over. Je moet een AOV Verzekering niet moeilijker maker dan het in werkelijkheid is. Een persoon die een offerte opvraagt via onze site weet in de meeste gevallen uitstekend waar hij/zij mee bezig is. Zijn financiële kennis is over het algemeen voldoende tot goed te noemen. Vaak heeft hij/zij al een AOV Verzekering en wil graag een vergelijking maken met zijn huidige polis. Daarom kiest een klant voor een internetaanbieder en is een advies op basis van execution only helemaal nog niet zo gek. Klant geeft bij de site precies aan wat hij/zij wilt en wij gaan op zoek naar de beste aanbieding met de beste voorwaarden tegen de scherpste premie. Wat kan daar mis mee zijn.

Wij hebben daarom onze website www.aovzonderprovisie.nl aangepast en bij ons is het nu mogelijk om een AOV Verzekering af te sluiten op basis van beide varianten. De keuze laten wij aan de klant. Wij zijn van mening dat een klant deze keuze uitstekend zelf kan maken. Hij of zij is namelijk niet gek.