Vanaf 2024 AOV verplicht voor ZZP. De vakbonden en het kabinet hebben hierover overeenstemming bereikt.

Hoe gaat deze verplichte AOV verzekering er volgens de plannen uitzien

  • Deze verzekering geldt niet voor zelfstandigen met personeel. De verplichte aov verzekering gaat gelden voor ZZP-ers, beroepsbeoefenaars en DGA’s en meewerkende echtgenoten.
  • De maximale premie zal rond de 220 euro (rond 8% inkomen) per maand bedragen en wordt inkomensafhankelijk. Tevens is de premie fiscaal aftrekbaar.
  • UWV verzorgt de re-integratie. De belastingdienst wordt verantwoordelijk voor het incasseren van de premie.
  • Er geldt een standaard eigen risico van 52 weken. Deze is aan te passen naar 26 of 104 weken.
  • De verzekering loopt tot het bereiken van de AOW leeftijd.
  • De verzekering hanteert het criterium gangbare arbeid. Bij gangbare arbeid wordt bij arbeidsongeschiktheid eerst gekeken of er buiten het bedrijf om werk beschikbaar is dat je nog wel kunt uitvoeren.
  • Het verzekerde bedrag is maximaal 30.000 euro per jaar. Als je arbeidsongeschikt raakt, krijg je maximaal 70% uitgekeerd van het verzekerde bedrag. De uitkering is maximaal 1.650 euro bruto per maand. Dit betreft het wettelijke minimum loon.
  • Wanneer er al een aov verzekering is afgesloten of je ontvangt een uitkering, dan hoef je niet mee te doen aan de verplichte aov verzekering. De dekking van de aov verzekering moet wel minimaal hetzelfde dekken als de verplicht aov verzekering.

AOV via een verzekeraar biedt veel voordelen boven een verplichte AOV voor ZZP

Een aov verzekering bij een verzekeraar heeft een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van de verplichte aov verzekering.
Wanneer er door een zzp-er relatief licht lichamelijk werk wordt verricht, is de premie relatief laag ten opzichte van de verplichte aov verzekering. De dekking van een aov verzekering van een verzekeraar biedt ook meer dekking ten opzichte van de verplichte verzekering.

Wanneer je arbeidsongeschikt wordt, is het de bedoeling dat je zo snel mogelijk weer aan het werk kunt. Bij de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt niet gekeken naar jouw beroepsgroep, opleiding of ervaring. Er wordt gekeken of je enige vorm van werk kunt doen. Bij een aov verzekering van een verzekeraar wordt wel gekeken naar de gevolgen van jouw ziekte voor jouw beroep en stuurt beter aan op re-integratie.

Bij een aov verzekering van een verzekeraar heb je veel meer keuzemogelijkheden. Zo kun je zelf je eindleeftijd kiezen, en zijn er veel meer keuzemogelijkheden in het bepalen van de wachttijd.

Heeft u vragen of wilt u een offerte op maat, neem dan contact met ons op! AOVzonderprovisie.nl is onderdeel van Hanzestedenbedrijfsverzekeringen.