Beroepsarbeidsongeschiktheid | belangrijk criterium bij het afsluiten van een AOV verzekering. U kunt kiezen uit passende arbeid, gangbare arbeid of beroepsarbeidsongeschiktheid

Beroepsarbeidsongeschiktheid:

Bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid is het eigen verzekerd beroep bepalend. Bijvoorbeeld:  u bent advocaat en u heeft gekozen voor een verzekering op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid. U kunt dan niet worden verplicht uw rest-capaciteiten te benutten voor een andere gelijkwaardige functie.

beroepsarbeidsongeschiktheid

AOV criteria | Passende arbeid

Bij AOV criteria wordt onder passende arbeid verstaan: Alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemers is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van de werknemer kan worden gevergd. Bent u vanwege arbeidsongeschiktheid niet meer in staat om uw eigen beroep uit te oefenen? Dan zal een bredere oriĆ«ntatie op de arb
eidsmarkt nodig zijn. Er wordt dan gezocht naar een beroep dat in redelijkheid aan u kan worden opgedragen. Rekening houdend met uw arbeidsverleden, het arbeidspatroon, uw opleiding, het salaris, de lichamelijke beperkingen, de afstand tot het werk etc. Bij voorkeur ligt het functieniveau van het beroep zoveel mogelijk op het niveau van het oude beroep. U wordt bij passende arbeid eerder in staat geacht een vervangende functie te vervullen. Eerder dan bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering tegen beroepsarbeidsongeschiktheid.

AOV criteria | Gangbare arbeid

Bij de aov criteria wordt onder gangbare arbeid rekening gehouden met alle werkzaamheden die voor de krachten en bekwaamheden van een verzekerde zijn berekend. Die gelden als algemeen geaccepteerde arbeid. De betrokken verzekeringsmaatschappij gaat dan uit van de arbeid die u nog kunt verrichten. Ongeacht uw beroep en werkervaring. Bij het criterium van gangbare arbeid loopt u als zelfstandig ondernemer een risico. Bent  u op dit moment bijvoorbeeld werkzaam als accountant? Met het criterium van gangbare arbeid kunt u dan gedwongen worden om een baan als postbode te accepteren.

De arbeidsongeschiktheidscriteria die Aovzonderprovisie.nl in zijn offertes meeneemt zijn altijd op basis van het criterium beroepsarbeidsongeschiktheid. Als u ook andere aov criteria wilt kunt u dit aangeven op het offerteformulier.

Heeft u vragen of wilt u een offerte op maat, neem dan contact met ons op!
AOVzonderprovisie.nl is onderdeel van Hanzestedenbedrijfsverzekeringen.