Sommenverzekering of schadeverzekering wat is het verschil?

Bij een sommenverzekering gaat verzekeraar bij arbeidsongeschiktheid of ziekte uit van het verzekerde bedrag van de polis.

Verschillen sommenverzekering en schadeverzekering bij aov verzekering

Schadeverzekering
Wanneer u onverhoopt arbeidsongeschikt raakt bij een AOV schadeverzekering, zult u moeten aantonen wat de schade is. Anders gezegd, u moet uw inkomensverlies aantoonbaar maken.

Elke verzekeraar past de correctiebepaling bij schade toe. Dat houdt in dat de verzekeraar de verzekerde bedragen zal aanpassen wanneer deze niet overeenkomen met het opgegeven inkomen wat u bij het afsluiten van de AOV met de verzekeraar heeft afgesproken.

Voorbeeld:
U claimt in 2025 op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering welke u in 2011 heeft afgesloten. U heeft in 2011 een aov afgesloten met een verzekerd bedrag van 50.000 euro. Maar in 2022 heeft u gemiddeld 35.000 euro over de laatste drie jaren verdiend. Uw verzekerd bedrag wordt dan aangepast naar 80% van 35.000 euro. Uw uitkering wordt hierop gebaseerd.

 

Sommenverzekering
Om bovenstaande situatie te voorkomen is de sommenverzekering in het leven geroepen. Hierbij vindt geen toetsing van het inkomen plaats, maar gaat verzekeraar uit van het inkomen dat op de polis vermeld staat. U dient uw inkomen van de afgelopen drie jaren aan te tonen bij aanvang van de verzekering.

sommenverzekering

Heeft u vragen of wilt u een offerte op maat, neem dan contact met ons op!
AOVzonderprovisie.nl is onderdeel van Hanzestedenbedrijfsverzekeringen.