In de verklaring execution only staat beschreven wat execution only precies inhoudt. In uw offerte aanvraagformulier komen we hier op terug.

Akkoordverklaring:
De Wet op het financieel toezicht (Wft) verplicht ons om u er nadrukkelijk op te wijzen dat advisering geen onderdeel uitmaakt van de dienstverlening bij execution only. De dienstverlening is beperkt tot bemiddeling. Door de email ondertekening van deze verklaring, verklaart u goed op de hoogte te zijn van de inhoud van deze pagina. Daarnaast vragen wij u de kennistoets AOV in te vullen en te ondertekenen.

Verklaring Execution Only

U overweegt een financieel product af te sluiten zonder voorafgaand advies. Dit heet execution only. U maakt zelf de keuze dat dit product naar uw oordeel het beste past bij uw situatie. Wij zijn echter op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) verplicht u over het volgende te informeren:
In het geval van execution only beperkt onze dienstverlening zich tot bemiddeling en serviceverlening bij de totstandkoming van het door u zelf geselecteerd financieel product. U verklaart goed op de hoogte te zijn van financiële producten in het algemeen en welke specifieke financiële producten bij u passen. Ook kent u de fiscale wetgeving omtrent het financiële product van uw keuze en uw financiële positie. Bij execution only ziet u af van de mogelijkheid om een persoonlijk advies te ontvangen. U heeft ook geen verplichting een uitgebreid klantprofiel op te stellen.

Past het financiële product naar uw keuze bij uw financiële situatie?

Als financieel dienstverlener kunnen wij niet controleren of het product dat u overweegt af te sluiten past bij uw persoonlijke situatie. Wij aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade indien mocht blijken dat de afgesloten verzekering of het financieel product niet aansluit bij uw persoonlijke situatie (of die van andere belanghebbende bij dit product). Ook kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als achteraf blijkt dat er betere alternatieven mogelijk waren, aangezien wij hierover niet hebben kunnen adviseren.
Het afsluiten van een financieel product op basis van execution only is uitsluitend geschikt voor klanten die goed op de hoogte zijn van financiële producten in het algemeen en die over voldoende kennis en ervaring beschikken om zelfstandig een financieel product uit te kiezen. Indien u twijfelt of u over voldoende kennis en ervaring beschikt, raden wij u aan om alsnog persoonlijk advies in te winnen. De specialisten van Hanzesteden Bedrijfsverzekeringen helpen u graag verder. Meer informatie over onze dienstverlening kunt u nalezen in ons dienstverleningsdocument.

Samengevat:

  • Wij bemiddelen uitsluitend in de totstandkoming van de overeenkomst tussen u en de aanbieder.
  • U ontvangt van ons alle productinformatie van de door u gekozen aanbieder.
  • Wij adviseren u niet en kijken niet naar andere en/of betere oplossingen.
  • Wij zijn niet aansprakelijk als achteraf blijkt dat het financiële product niet passend is of dat er betere oplossingen waren.
  • Wij informeren u niet over de eventuele fiscale gevolgen van de aanschaf van het financiële product.

verklaring execution only

Heeft u de kennistoets AOV nog niet ingevuld? Klik dan hier