Veel onduidelijkheid rond verplicht AOV verzekering in pensioenakkoord

Veel ZZP-ers zijn behoorlijk geschrokken na de bekendmaking van het pensioenakkoord. Wat gaat z’on verplichte verzekering kosten per maand? Minister Koolmees en de vakbonden zeggen dat de premies echt veel lager moeten kunnen. Maar is dat wel zo? Is de verzekering voor iedereen verplicht, ook voor chronisch zieken? En door welke instantie wordt de verplichte AOV verzekering uitgevoerd? De verzekeraars? Het UWV?  Misschien de belastingdienst? Er bestaat terecht of onterecht een zekere afkeer van verzekeraars. Maar gaat bij het UWV of bij de belastingdienst nooit eens iets mis?

WAZ

De overheid heeft nu en in het verleden al enige ervaring met AOV verzekeringen. Zo had je vroeger de WAZ (Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen). Deze is per 01 augustus 2004 afgeschaft. Deze verzekering had een wachttermijn van 1 jaar en had een dekking van rond de 20.000 gulden per jaar. De premie die hiervoor gevraagd werd, was behoorlijk hoog ten opzichte van een AOV verzekering. Toen de WAZ afgeschaft werd, kon het ontstane gat meegenomen op de AOV verzekering, indien deze ook door de ondernemer was afgesloten.

Vrijwillige verzekering UWV

Wanneer u voor uzelf begint, kunt u een verzekering voor arbeidsongeschiktheid afsluiten bij het UWV. Dit is mogelijk binnen 13 weken nadat de verplichte werknemersverzekering via uw werk of uitkering is gestopt. Iedereen wordt op deze verzekering geaccepteerd. Ziek of niet. Doordat iedereen op deze verzekering wordt geaccepteerd is de premie hoog ten opzichte van het verzekerde inkomen.

Uitvoering AOV verzekering en betaalbaarheid

Wie gaat de uitvoering van de AOV verzekering op zich nemen. Wordt hier een speciale instantie voor in het leven geroepen? Moet het UWV dit gaan doen? Zij hebben al enorme achterstanden en een verplichte AOV verzekering invoeren is geen kleine opgave. De Belastingdienst? Die hebben al genoeg problemen met hun interne organisatie. Misschien dan toch de verzekeraars? Dat lijkt de beste optie. Zij hebben al veel ervaring met AOV verzekeringen en veel expertise in huis.

Maar dan nu de vraag, wie mogen er allemaal deelnemen aan de verplichte AOV verzekering? Nu is het zo dat de verzekeraars geen acceptatieplicht hebben en dus aanvragen mogen afwijzen of uitsluitingen mogen plaatsen op de polis. Wanneer een ondernemer bijvoorbeeld een aantal jaren terug een hernia operatie heeft gehad, kan de rug uitgesloten worden van de dekking.

Wanneer iedereen deel kan nemen aan de verplichte AOV verzekering, heeft dit ongetwijfeld negatieve gevolgen voor de premie. De perceptie bij veel ondernemers is dat er veel verdiend wordt op een AOV verzekering door verzekeraars. Dit is niet juist. Wanneer iedereen, ook bijvoorbeeld chronisch zieken mee mogen doen met de verzekering, vergroot dit het risico aanzienlijk en is dit van ongunstige invloed op de premie. Hier zal de overheid iets voor moeten zien te vinden.  Wellicht dat er een soort AOV verzekering wordt ingevoerd net als de basis zorgverzekering? Voor iedereen is de premie gelijk, maar voor ondernemers die niet genoeg verdienen wordt een AOV toeslag in het leven geroepen in plaats van een zorgtoeslag? Dit gaat hoge kosten met zich meebrengen. Ben benieuwd of dan nog iedereen nog zo enthousiast is…..

Heeft u vragen of wilt u een offerte op maat, neem dan contact met ons op!AOVzonderprovisie.nl is onderdeel van Hanzestedenbedrijfsverzekeringen.