verplicht AOV verzekering in pensioenakkoord

Veel onduidelijkheid rond verplicht AOV verzekering in pensioenakkoord Veel ZZP-ers zijn behoorlijk geschrokken na de bekendmaking van het pensioenakkoord. Wat gaat z’on verplichte verzekering kosten per maand? Minister Koolmees en de vakbonden zeggen dat de premies echt veel lager moeten kunnen. Maar is dat wel zo? Is de verzekering voor iedereen verplicht, ook voor chronisch zieken? En door welke instantie wordt de verplichte AOV verzekering uitgevoerd? De verzekeraars? Het UWV?  Misschien de belastingdienst? Er bestaat terecht of onterecht een zekere afkeer van verzekeraars. Maar gaat bij het UWV of bij de belastingdienst nooit eens iets mis? WAZ De overheid heeft nu en in het verleden al enige ervaring met AOV verzekeringen. Zo had je vroeger de WAZ (Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen). Deze is per 01 augustus 2004 afgeschaft. Deze verzekering had een wachttermijn van 1 jaar en had een dekking van rond de 20.000 gulden per jaar. De premie die hiervoor gevraagd werd, was behoorlijk hoog ten opzichte van een AOV verzekering. Toen de WAZ afgeschaft werd, kon het ontstane gat meegenomen op de AOV verzekering, indien deze...
Read More
4 redenen waarom een AOV verzekering belangrijk is.

4 redenen waarom een AOV verzekering belangrijk is.

4 redenen waarom een AOV verzekering belangrijk is. Het belang van een AOV verzekering wordt vaak door ondernemers onderschat. Een AOV verzekering wordt als duur ervaren en de mening van veel ondernemers is: "Ik word toch niet ziek." Maar word je wel ziek,....wat dan! De overheid biedt namelijk geen inkomen wanneer u arbeidsongeschikt raakt. In het ergste geval belandt u in de bijstand. Maar voordat u recht heeft op de bijstand wordt er eerst gekeken wat u nog aan kapitaal heeft. Als uw partner werkt, wordt de bijstandsuitkering aangepast of in het ergste geval ontvangt u geen bijstandsuitkering. Heeft u een eigen huis? Dan moet u dat eerst verkopen voordat u een uitkering ontvangt. Al die ellende kunt u zich besparen met een goede AOV verzekeringen en kunt u het leven blijven leiden dat u gewend was voordat u ziek werd. AOV verzekering biedt rust: Bewust of onbewust, u bent altijd bezig met uw toekomst. Dat geld voor het risico op arbeidsongeschiktheid, maar ook bijvoorbeeld...
Read More