AOV Verzekering voor ondernemer te duur?

peterEen veel gehoorde kreet bij ondernemers is dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering te duur is. Dit is maar ten dele waar. Ben jij ondernemer in bijvoorbeeld een “lichte” beroepsklasse? Zoals bijvoorbeeld de accountant, interimmanager, projectmanager enzovoort. Dan betaal je relatief minder premie als bij de zogenaamde “zwaardere” beroepsklasse. Met zwaardere beroepsklasse wordt bedoeld de stukadoor, timmerman, ijzervlechter. Uit oogpunt van de verzekeraar is dit begrijpelijk. Bij de zwaardere beroepen is de kans groter dat u eerder arbeidsongeschikt raakt dan bij de lichtere beroepen. U betaalt niet alleen meer premie, maar wordt ook gekort in de mogelijkheden. Vaak wordt de maximale eindleeftijd ingekort naar bijvoorbeeld 60 jaar of zelfs 55 jaar. De verzekeraar heeft geen acceptatieplicht. Zo is het systeem nu eenmaal ingericht in Nederland.

Daarnaast komt de leeftijd waarop u AOW ontvangt steeds verder te liggen. Probleem dus. Wat gebeurt er als u arbeidsongeschikt wordt na uw zestigste jaar? Heeft u al voldoende buffer opgebouwd om deze periode te overbruggen? De meesten niet.

Probleem is dat u als ondernemer geen sociaal vangnet heeft. Ja, u krijgt uiteindelijk bijstand wanneer u daar recht op heeft. Maar wel nadat u uw eigen huis “opgegeten” heeft. Ook wordt er gekeken naar de partner. Hoeveel verdient hij/zij eigenlijk? Dus er moet wel wat gebeuren.

Kom ik op mijn vraag terug: Is een AOV verzekering voor een ondernemer te duur? Toch wel voor met name de zwaardere beroepen. Even een vergelijking: Een interimmanager met een verzekerd bedrag van 60.000 euro betaalt ongeveer 2.700 euro per jaar en een timmerman met een verzekerd bedrag van 35.000 betaalt rond de 5.000 per jaar. Even afhankelijk welke keuzes er worden gemaakt.

Hier ligt nu net het probleem. Nogmaals, vanuit de verzekeraars te begrijpen. Maar mijn ervaring is dat een interimmanager meer verdient dan de timmerman en het dus makkelijker is voor de interimmanager om een Arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Blijkt ook wel, want in deze categorie heeft 75% een AOV Verzekering gesloten en in de zwaardere categorieën 35%. Hier ligt dus een probleem wat ook door verschillende instanties erkend wordt. Sterker nog: als hier niets aan veranderd is de kans groot dat de overheid ingrijpt. Inmiddels zijn hier meerdere politieke partijen mee bezig.

Maar wat is de oplossing dan? Het blijkt dat ZZP’ers helemaal niet willen dat de overheid ingrijpt. Uit onderzoek blijkt dat ZZP’ers zelf wel bepalen of zij een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten of niet. Op een congres heb ik geopperd om de premies voor de verschillende beroepsklassen meer gelijk te trekken. Zo wordt een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor iedereen meer bereikbaar en los je een groot sociaal probleem op. Of de verzekeraars het met mij eens zijn? Ben er bang voor. Het is commercieel interessanter om een interimmanager te verzekeren dan een timmerman. Leuke klus voor het Verbond van Verzekeraars.

Heb ik het nog niet eens gehad over chronisch zieken die graag ondernemer willen worden en niet worden geaccepteerd op een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering. Leuk onderwerp voor mijn volgende blog.